Coraz częściej słyszymy: „Społeczeństwo się starzeje, seniorzy wymagają opieki osoby drugiej”. Informacje takie zazwyczaj nie zaprzątają naszej głowy. Sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy bliska nam osoba zachoruje i nagle wymaga całodobowej opieki. Zdarza się, że stan zdrowia seniora pogarsza się w ciągu jednego dnia, dowiadujemy się o tym często w dramatycznych okolicznościach. Bywa też tak, że z różnych powodów nie jesteśmy w stanie zapewnić takiej pomocy w warunkach domowych. Często przecież jeszcze pracujemy zawodowo. W takich sytuacjach towarzyszy nam lęk i osamotnienie. Obawiamy się napiętnowania przez rodzinę, czy też sąsiadów. Zastanawiamy się, co powiedzą inni. Przychodzi jednak taki czas, że trzeba jednak podjąć jakąś decyzję. Jeśli osoba posiada rodzinę, to decyzja ta powinna być podjęta w gronie rodzinnym. Dobrze jest wcześniej odwiedzić dom, zapoznać się z jego ofertą.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Miliczu w 2022 r.
roku ustalono na kwotę: 3.989,88 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt  dziewięć złotych 88/100).

Pobierz komplet dokumentów dla osoby ubiegającej się o przyjęcie do DPS

DPS - dla wielu to jeszcze brzmi strasznie… - warto przeczytać

Procedura przyjęcia do DPS w Miliczu