Nikt się tego nie spodziewał, że startując w konkursie: „Obrzędy i Obyczaje Wielkanocne” (organizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie) wywalczymy I miejsce w kategorii „Najładniejszy Stroik” Wielkanocny oraz II miejsce w kategorii „Najładniejsza Pisanka”. Radość jest ogromna, gdyż o podium rywalizowało ponad 70 osób. Dziękujemy Pani dyrektor GCK w Cieszkowie za zorganizowanie tego pięknego konkursu. Nagroda jaką otrzymaliśmy (zegar ścienny) wisi już w holu naszego domu.

 

 

Dziękujemy serdecznie naszym Siostrom Felicjankom za upominki oraz paniom Agnieszce i Adzie Ficek za transport darów do naszego domu.

 

 

Fundacja Biedronki podarowała tablety dla podopiecznych domów pomocy społecznej i innych ośrodków całodobowej opieki nad seniorami w całej Polsce. Wsparcie otrzymał również nasz DPS - za co bardzo dziękujemy! Przekazane urządzenia mają służyć do kontaktów osób starszych z bliskimi i edukacji.