Dnia 8.04.2015 z okazji uczczenia 10-tej rocznicy śmierci Jana Pawła II wystąpiły w Naszym Domu panie z Uniwersytetu III wieku. Podczas występu panie recytowały wiersze o papieżu, śpiewały znane pieśni przy akompaniamencie P. Tadeusza Kuśnierza oraz poruszyły bardzo ważne kwestie dotyczące miłości, uczciwości, patriotyzmu czy też starości z perspektywy jakiej widział je Jan Paweł II. Wzruszający występ nagradzany co jakiś czas gromkimi brawami podsumowany został słowami księdza Buryły: " Nic się nie skończyło...wszystko dopiero się zaczyna" . Jan Paweł II pozostawił nam wiele drogowskazów, którymi warto podążać, a przede wszystkim zasiał w naszych sercach nadzieję.Mieszkańcy z kręcącą się łzą w oku wysłuchali występu. Ostatecznie występ zakończony  został bisem- wszyscy wspólnie zaśpiewali Barkę.


 

Dnia 5.04.2015  Mieszkańcy Naszego Domu wraz z zaproszonymi gośćmi zasiedli do uroczystego Śniadania Wielkanocnego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się vicestarosta P. Władysław Szydełko, przewodniczący Rady Powiatu P. Marek Warkocz ,dyrektor PCPR-u P. Monika Szczepańska, kapelan ks. Tomasz Caputa oraz była  dyrektor DPS-u P. Maria Oskwarek. Śniadanie poprzedzone zostało przemówieniem aktualnej pani dyrektor Anny Milian oraz poprzedniej pani dyrektor M. Oskwarek. Zanim każdy przystąpił do Śniadania Wielkanocnego wszystkie pięknie przystrojone i bogato zastawione stoły zostały poświęcone przez księdza. Potrawy Wielkanocne tradycyjnie przygotowały kucharki Naszego Domu. Pracownicy DPS zadbali o miłą i świąteczną atmosferę.


 

W dniu 27 marca 2015 r. w Domu Pomocy Społecznej w Miliczu odbyła się uroczysta Droga Krzyżowa. Drogę poprowadził Ks. Paweł Sokołowski z parafii pw. Św.  Andrzeja Boboli w Miliczu. Mieszkańcy domu wspólnie z  pracownikami odtworzyli symbolicznie drogę męki Chrystusa na śmierć. Trasę drogi wytyczono wewnątrz budynku DPS tak aby do wspólnej modlitwy mogło włączyć jak największa liczba mieszkańców w tym osoby niechodzące. Stacje drogi usytuowane były w różnych miejscach domu: w kaplicy, przy bibliotece, przy świetlicach oraz na  holach domu. Pracownicy domu zadbali o to, aby uczestniczyło w nie jak największa liczba mieszkańców angażując się w opiekę nad mniej sprawnymi seniorami. Koordynatorką drogi krzyżowej w DPS była P. Regina Marcinowska- pracownik socjalny w DPS w Miliczu. Kolejna droga krzyżowa w DPS zaplanowana jest w Wielki Piątek zostanie odprawiona w kaplicy domu- drogę poprowadzi wolontariuszka Janina.