Dziękujemy serdecznie naszym Siostrom Felicjankom za upominki oraz paniom Agnieszce i Adzie Ficek za transport darów do naszego domu.

 

 

Fundacja Biedronki podarowała tablety dla podopiecznych domów pomocy społecznej i innych ośrodków całodobowej opieki nad seniorami w całej Polsce. Wsparcie otrzymał również nasz DPS - za co bardzo dziękujemy! Przekazane urządzenia mają służyć do kontaktów osób starszych z bliskimi i edukacji.

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.  U nas przygotowania do świąt trwały kilka tygodni. Dom jak co roku został pięknie udekorowany. Na świątecznym stole jak co roku znajdą się pyszne wielkanocne  potrawy przygotowane przez naszą kuchnię. W tym roku po raz pierwszy od 2 lat mieszkańcy będą mogli spotkać się ze swoimi bliskimi.

Życzymy Wam, żeby Zmartwychwstały Chrystus napełnił Wasze serca radością i wzajemną życzliwością.

Anna Milian – dyrektor DPS-u wraz z pracownikami i mieszkańcami