Aktualności DPS Milicz

W piątkowe przedpołudnie 9.04.2015 Mieszkańcy DPS-u skorzystali z przepięknej, słonecznej pogody podczas spaceru wokół Domu. Wraz z pracownikami przechadzali się między alejkami z zielenią usytuowanymi na terenie DPS-u.  Pierwsze promienie słońca napawały optymizmem i dodawały energii. Pracownicy zadbali aby osoby na wózkach także miały możliwość pobyć na świeżym powietrzu.


 

Dnia 8.04.2015 z okazji uczczenia 10-tej rocznicy śmierci Jana Pawła II wystąpiły w Naszym Domu panie z Uniwersytetu III wieku. Podczas występu panie recytowały wiersze o papieżu, śpiewały znane pieśni przy akompaniamencie P. Tadeusza Kuśnierza oraz poruszyły bardzo ważne kwestie dotyczące miłości, uczciwości, patriotyzmu czy też starości z perspektywy jakiej widział je Jan Paweł II. Wzruszający występ nagradzany co jakiś czas gromkimi brawami podsumowany został słowami księdza Buryły: " Nic się nie skończyło...wszystko dopiero się zaczyna" . Jan Paweł II pozostawił nam wiele drogowskazów, którymi warto podążać, a przede wszystkim zasiał w naszych sercach nadzieję.Mieszkańcy z kręcącą się łzą w oku wysłuchali występu. Ostatecznie występ zakończony  został bisem- wszyscy wspólnie zaśpiewali Barkę.


 

Dnia 5.04.2015  Mieszkańcy Naszego Domu wraz z zaproszonymi gośćmi zasiedli do uroczystego Śniadania Wielkanocnego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się vicestarosta P. Władysław Szydełko, przewodniczący Rady Powiatu P. Marek Warkocz ,dyrektor PCPR-u P. Monika Szczepańska, kapelan ks. Tomasz Caputa oraz była  dyrektor DPS-u P. Maria Oskwarek. Śniadanie poprzedzone zostało przemówieniem aktualnej pani dyrektor Anny Milian oraz poprzedniej pani dyrektor M. Oskwarek. Zanim każdy przystąpił do Śniadania Wielkanocnego wszystkie pięknie przystrojone i bogato zastawione stoły zostały poświęcone przez księdza. Potrawy Wielkanocne tradycyjnie przygotowały kucharki Naszego Domu. Pracownicy DPS zadbali o miłą i świąteczną atmosferę.


 

W dniu 27 marca 2015 r. w Domu Pomocy Społecznej w Miliczu odbyła się uroczysta Droga Krzyżowa. Drogę poprowadził Ks. Paweł Sokołowski z parafii pw. Św.  Andrzeja Boboli w Miliczu. Mieszkańcy domu wspólnie z  pracownikami odtworzyli symbolicznie drogę męki Chrystusa na śmierć. Trasę drogi wytyczono wewnątrz budynku DPS tak aby do wspólnej modlitwy mogło włączyć jak największa liczba mieszkańców w tym osoby niechodzące. Stacje drogi usytuowane były w różnych miejscach domu: w kaplicy, przy bibliotece, przy świetlicach oraz na  holach domu. Pracownicy domu zadbali o to, aby uczestniczyło w nie jak największa liczba mieszkańców angażując się w opiekę nad mniej sprawnymi seniorami. Koordynatorką drogi krzyżowej w DPS była P. Regina Marcinowska- pracownik socjalny w DPS w Miliczu. Kolejna droga krzyżowa w DPS zaplanowana jest w Wielki Piątek zostanie odprawiona w kaplicy domu- drogę poprowadzi wolontariuszka Janina. 


 

 

Pierwszy Dzień Wiosny

W piątek 20. 03.2015 Mieszkańcy DPS-u w Miliczu celebrując tradycję powitania wiosny udali się na  "marsz wiosenny" zabierając ze sobą Marzannę. Podczas spaceru podziwiali piękną panoramę stawów milickich znajdujących się niedaleko Rudy Milickiej oraz wigwam usytuowany pomiędzy Stawnem a Nowym Grodziskiem. Dobry humor dopisywał każdemu z uczestników pochodu. Uwieńczeniem spaceru było spalenie Marzanny.