Aktualności DPS Milicz

Dnia 5.04.2015  Mieszkańcy Naszego Domu wraz z zaproszonymi gośćmi zasiedli do uroczystego Śniadania Wielkanocnego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się vicestarosta P. Władysław Szydełko, przewodniczący Rady Powiatu P. Marek Warkocz ,dyrektor PCPR-u P. Monika Szczepańska, kapelan ks. Tomasz Caputa oraz była  dyrektor DPS-u P. Maria Oskwarek. Śniadanie poprzedzone zostało przemówieniem aktualnej pani dyrektor Anny Milian oraz poprzedniej pani dyrektor M. Oskwarek. Zanim każdy przystąpił do Śniadania Wielkanocnego wszystkie pięknie przystrojone i bogato zastawione stoły zostały poświęcone przez księdza. Potrawy Wielkanocne tradycyjnie przygotowały kucharki Naszego Domu. Pracownicy DPS zadbali o miłą i świąteczną atmosferę.


 

W dniu 27 marca 2015 r. w Domu Pomocy Społecznej w Miliczu odbyła się uroczysta Droga Krzyżowa. Drogę poprowadził Ks. Paweł Sokołowski z parafii pw. Św.  Andrzeja Boboli w Miliczu. Mieszkańcy domu wspólnie z  pracownikami odtworzyli symbolicznie drogę męki Chrystusa na śmierć. Trasę drogi wytyczono wewnątrz budynku DPS tak aby do wspólnej modlitwy mogło włączyć jak największa liczba mieszkańców w tym osoby niechodzące. Stacje drogi usytuowane były w różnych miejscach domu: w kaplicy, przy bibliotece, przy świetlicach oraz na  holach domu. Pracownicy domu zadbali o to, aby uczestniczyło w nie jak największa liczba mieszkańców angażując się w opiekę nad mniej sprawnymi seniorami. Koordynatorką drogi krzyżowej w DPS była P. Regina Marcinowska- pracownik socjalny w DPS w Miliczu. Kolejna droga krzyżowa w DPS zaplanowana jest w Wielki Piątek zostanie odprawiona w kaplicy domu- drogę poprowadzi wolontariuszka Janina. 


 

 

Pierwszy Dzień Wiosny

W piątek 20. 03.2015 Mieszkańcy DPS-u w Miliczu celebrując tradycję powitania wiosny udali się na  "marsz wiosenny" zabierając ze sobą Marzannę. Podczas spaceru podziwiali piękną panoramę stawów milickich znajdujących się niedaleko Rudy Milickiej oraz wigwam usytuowany pomiędzy Stawnem a Nowym Grodziskiem. Dobry humor dopisywał każdemu z uczestników pochodu. Uwieńczeniem spaceru było spalenie Marzanny. 

Wycieczka do Postolina

Dnia 17.03.2015r Mieszkańcy DPS-u w Miliczu wraz z instruktorką k/o Dorotą Kaczmarek wybrali się na wycieczkę do Postolina w celu zaobserwowania pierwszych oznak wiosny oraz skorzystania z pięknej, słonecznej pogody, a także w celu  poprawy kondycji i stanu zdrowia. Podopieczni mieli okazję w Parku Leśnym założonym przez hrabiego Heinrischa von Salisch-a obejrzeć przepiękne pałacie przebiśniegów oraz różnobarwne krokusy. Oprócz parku Mieszkańcy zwiedzili również  piękny kościół pochodzący z 1893r . Wycieczka Mieszkańcom dostarczyła wielu wrażeń. Zadowoleni, dotlenieni świeżym powietrzem z uśmiechami na twarzach wrócili do domu.

 


 

Dziękujemy

 

Dom Pomocy Społecznej w Miliczu składa serdeczne podziękowania P. Posłowi Piotrowi Babiarzowi,  P. Danucie Błaszczuk i Paulinie Kromarek (PCK w Miliczu) , P. Janinie i Henrykowi Radziszewskim za bezpłatne przekazanie jabłek do Domu Pomocy Społecznej w Miliczu.

 

Z poważaniem Anna Milian – dyrektor DPS wraz z pracownikami i mieszkańcami.