• Aneks do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej (24.03.2011)
  • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego (01.08.2011)