DZIĘKUJEMY SP W DUNKOWEJ

    Dziękujemy SP w Dunkowej za przekazanie nam własnoręcznie zrobionych pięknych kartek świątecznych.


 

NIESPODZIANKA OD SOŁECTWA POSTOLIN

Serdecznie dziękujemy Sołectwu Postolin (gm. Milicz) za obdarowanie nas pięknymi własnoręcznie wykonanymi stroikami świątecznymi oraz środkami czystości. Dary do naszego DPS-u przywiozły P. Magdalena Palarska, P. Marzena P. Marzena Krakowiak i Jakub Pierz.


 

UPOMINKI OD TAJEMNICZYCH PAŃ

10 grudnia 2020 r. odwiedziły nas dwie Panie z Bartnik (gm. Milicz)  i obdarowały nas świątecznymi upominkami firmy „ORIFLAME”. Byliśmy tym miłym gestem tak bardzo zaskoczeni, że nawet nie zdążyliśmy spytać Was kim jesteście. Dziękujemy Wam dziewczyny serdecznie za przekazane nam dary.


 

 

INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU nr 2

   Dom Pomocy Społecznej w Miliczu informuje, że otrzymał wsparcie finansowe w wys. 78.199,79 zł . Umowa z dnia 14 X 2020 r. Nr 22/2020/COVID-19 została  zawarta między Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu a Powiatem Milickim w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” nr: RDS.09.03.00-02.022/20. Projekt jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 , w ramach 9 osi priorytetowej: Włączanie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Priorytet inwestycyjny: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

W ramach przyznanego grantu zakupiono: generator ozonu, koncentrator tlenowy, łóżka rehabilitacyjne z materacami (sterowane na pilota), ssaki elektryczne, elektryczne podnośniki przyłóżkowe, bezdotykowe podajniki do dezynfekcji rąk, maseczki ochronne, płyny do dezynfekcji rąk, rękawice jednorazowego użytku, fartuchy ochronne z atestem PZH, mydła antybakteryjne, stojaki na kroplówkę, materace kieszeniowe z powłoką antybakteryjną, zestawy pościeli bawełnianej, kołdry i poduszki medyczne- antyalergiczne, prześcieradła z gumką oraz tablety do komunikacji mieszkańców z rodzinami i znajomymi.

Projekt zrealizowano w partnerstwie z lokalnym  podmiotem Ekonomii Społecznej  tj. STOWARZYSZENIEM ABSTYNENCKIM „ABSTYNENT” z Milicza. Działanie to miało charakter wolontariatu akcyjnego na rzecz naszego DPS-u.  

 

Anna Milian- dyrektor DPS w Miliczu


 

 

INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

 Dom Pomocy Społecznej w Miliczu informuje, że otrzymał wsparcie finansowe w wys. 220.645,64 zł. Umowa z dnia 21 X 2020 r. Nr 27/2020/COVID-19/POWER została  zawarta między Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu a Powiatem Milickim. W ramach grantu dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 r. W ramach otrzymanego grantu wsparcie finansowe  otrzymało  68 pracowników milickiego DPS-u. Pracownikom tym wypłacono dodatki do wynagrodzeń w okresie od sierpnia 2020 r. do października 2020 r. Zostały one przyznane pracownikom DPS-u za niezwykle trudną pracę w czasie pandemii COVID-19.

Anna Milian- dyrektor DPS w Miliczu