INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

 Dom Pomocy Społecznej w Miliczu informuje, że otrzymał wsparcie finansowe w wys. 220.645,64 zł. Umowa z dnia 21 X 2020 r. Nr 27/2020/COVID-19/POWER została  zawarta między Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu a Powiatem Milickim. W ramach grantu dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 r. W ramach otrzymanego grantu wsparcie finansowe  otrzymało  68 pracowników milickiego DPS-u. Pracownikom tym wypłacono dodatki do wynagrodzeń w okresie od sierpnia 2020 r. do października 2020 r. Zostały one przyznane pracownikom DPS-u za niezwykle trudną pracę w czasie pandemii COVID-19.

Anna Milian- dyrektor DPS w Miliczu


 

„STOWARZYSZENIE ABSTYNENT”  WSPIERA NASZ DPS

     W dniu 23 listopada 2020 r. nasi wieloletni przyjaciele ze Stowarzyszenia ABSTYNET (partner projektu) pomagali nam przy skręcaniu łóżek rehabilitacyjnych, które zostały zakupione w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID- 19” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej.  W dzisiejszej akcji wolontariatu akcyjnego na rzecz naszego DPS-u brali udział : P. Piotr Ciesielski i P. Tadeusz Fleszer.

Już wkrótce napiszemy więcej, jakie projekty udało nam się zrealizować w ostatnim czasie.


 

DZIEŃ SENIORA

     6 listopada obchodziliśmy Dni Seniora, niestety na miarę obecnych czasów. Instruktor KO odwiedził każdego mieszkańca w pokoju i wręczył ręcznie robione kartki z życzeniami od Fundacji "dr.Clown" Ogromną niespodzianką dla naszych podopiecznych były życzenia od uczniów pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Dunkowej oraz ich nauczycieli. Dziękujemy wszystkim, sprawiliście naszym mieszkańcom ogromną radość. Dziękujemy również pani Monice Frankowskiej ze Szkoły Podstawowej w Dunkowej za dostarczenie tych pięknych kartek oraz mega dużej kartki z podpisami uczniów. Cieszymy się, że w tych trudnych czasach są ludzie, którzy pamiętają o naszych Seniorach, a zwłaszcza, jeśli są to kochane dzieci.


 

KOMUNIKAT

     W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2/COVID-19 nadal obowiązuje zakaz odwiedzin. Na dzień dzisiejszy umożliwiamy mieszkańcom bezpłatne rozmowy telefoniczne, spotkania online za pośrednictwem komunikatora internetowego oraz bezpieczne spotkania w stołówce (kontakt przez szybę z użyciem domofonu). W przypadku jakichkolwiek pytań  prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi lub w przypadku ich nieobecności  z osobą  koordynującą zmianę  71 38 41 446 lub kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z poważaniem Anna Milian- dyrektor DPS w Miliczu


 

,,ŻEGNAJ LATO NA ROK, STOI JESIEŃ ZA MGŁĄ..."

    Za kilka dni powitamy kolejną porę roku. Nikt z nas nie zdawał sobie sprawy, w jak w trudnych warunkach będzie nam teraz żyć i pracować. Jesteśmy już tym wszyscy mocno zmęczeni. Z pokorą i zrozumieniem stosujemy się do wszystkich zaleceń i rekomendacji, jakie otrzymujemy. Nasi mieszkańcy najdotkliwiej odczuli stan zagrożenia epidemiologicznego, gdyż od końca lutego są izolowani od świata zewnętrznego. Z tego powodu, chcąc łagodzić skutki izolacji wszyscy pracownicy naszego domu (niezależnie od stanowiska) solidarnie włączyli się do aktywnej do opieki nad naszymi podopiecznymi. Dzięki wprowadzeniu wielu zmian w funkcjonowaniu naszego DPS-u, jak i reżimowi sanitarnemu (pracujemy już w nim nieprzerwanie od wielu miesięcy) udało nam się uchronić nasz DPS przed zakażeniem COVID-19. Wierzymy w to, że kolejne lato będzie już inne.